Solceller

Pirkkala

BergvarmeiStockholm.se ©2016

SolenergiiStockholm.se ©2016

Ring direkt

08-756 18 03

Vad är Solceller?

Solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t ex vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

 

Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

 

Var passar det med solel?

Mängden kWh som kan produceras med solel beror på geografisk placering, antalet solpaneler, taklutning och väderstreck. Effekten kan också påverkas av skuggning från träd, flaggstång, TV-antenn, etc. Solpanelerna monteras på taket med hjälp av takfästen och aluminiumskenor. Solcellspaket kan anpassas för tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak.

Bidrag till att investera i mikroproduktion av solel?

 

Vid en installation av solcellspaket går det att göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. De flesta tjänar dock på att istället söka solcellsbidrag hos länsstyrelsen. Solcellsbidraget uppgår till 20% av totalsumman, inklusive material, arbete och moms. För företag gäller 30% för samma bidrag.

 

Sälja och köpa din el

Generellt uppskattar man att solelsproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster.

 

Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

 

Välj elbolag med omsorg så att du får ett bra avtal för både såld el och den du behöver köpa. Grovt räknat använder egna huset ungefär hälften av solelen och hälften säljs vidare ut på elnätet. För ett solcellspaket på 3 kW betyder det ca 1500 kWh i besparing och lika mycket i försäljning per år.

En investering i solel kan betala sig på mindre än 10 år

Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med bidrag från länsstyrelsen tillsammans med den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på omkring tio år.Installation av bergvärme innebär en hög engångskostnad men också den största besparingen. Du kan sänka din värmekostnad med ända upp till 80%. Bergvärme är en lönsam investering. Du behöver inte vänta 5 till 6 år för att tjäna in investeringen. Du sparar faktiskt från dag 1.

Boka kostnadsfritt hembesök 

Namn:
Mail:
Telnr:
Meddelande:

E-post: info@bergvarmeistockholm.se © 2012 Bergvärme i Stockholm AB

Bergvärme i Stockholm AB – Granliden 9, 183 52 Täby - Tel: 08-756 18 03