Vad är bergvärme?

Bergvärme är solenergi lagrad djupt nere i berggrunden. Vi borrar 140 – 240 meter ner i berget för att komma åt energin. Genom ett cirkulationssystem låter man berget värma en vätska. Värmeenergin överförs sedan till en värmepump som värmer upp din bostad.

Är det dyrt med bergvärme?

Installation av bergvärme innebär en hög engångskostnad men också den största besparingen. Du kan sänka din värmekostnad med ända upp till 80%. Bergvärme är en lönsam investering. Du behöver inte vänta 5 till 6 år för att tjäna in investeringen. Du sparar faktiskt från dag 1.

Varför välja Bergvärme i Stockholm AB?

Vi har höga krav på genomförandet, t ex använder vi alltid isolerad slang med grävskydd, sätter alltid skydd för borrtoppen samt diamantborrar vid genomföring i grundmur samt sätter upp "radonplugg". Det kostar lite extra och tyvärr syns det inte men det blir en betydligt gedignare installation.  Det vanliga är att man använder slagborr samt "skummar", håller förhoppningsvis fem år sedan börjar smutsvatten utifrån rinna från genomföringen. Naturligtvis är vi lika noga vid pumpinstallationen, se Referenser.

Boka kostnadsfritt hembesök 

Namn:
Mail:
Telnr:
Meddelande: