Ring direkt

08-756 1803 alt

073-267 1803

BergvarmeiStockholm.se ©2020

ROT-avdrag för värmepump

För installation av en värmepump räknas arbetskostnaden ut genom en schablon som Skatteverket och SKVP (Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen) har tagit fram

30 % av totalkostnaden (inklusive värmepump) räknas som arbetskostnad för luft/vatten.

35 % av totalkostnaden (inklusive värmepump) räknas som arbetskostnad för bergvärme.

Exempel på hur mycket du sparar på ROT-avdraget:

Totalkostnad för en värmepumpsanläggning (bergvärme): 150 000 kr.

Arbetskostnad enligt schablon (35 %): 150 000 x 0,35 = 52 500 kr.

ROT-avdrag (30 %): 52 500 x 0,3 = 15 750 kr.

Din totalkostnad: 150 000—15 750 = 134 250 kr.

Din kostnad för arbetet minskas med 30% genom att du gör ROT-avdrag.

Boka kostnadsfritt hembesök 

Namn:
Mail:
Telnr:
Meddelande:

E-post: info@bergvarmeistockholm.se © 2020 Bergvärme i Stockholm AB

Bergvärme i Stockholm AB – Granliden 9, 183 52 Täby - Tel: 08-756 1803 alt 073-267 1803