ROT-avdrag för värmepump

För installation av en värmepump räknas arbetskostnaden ut genom en schablon som Skatteverket och SKVP (Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen) har tagit fram

30 % av totalkostnaden (inklusive värmepump) räknas som arbetskostnad för luft/vatten.

35 % av totalkostnaden (inklusive värmepump) räknas som arbetskostnad för bergvärme.

Exempel på hur mycket du sparar på ROT-avdraget:

Totalkostnad för en värmepumpsanläggning (bergvärme): 190 000 kr.

Arbetskostnad enligt schablon (35 %): 190 000 x 0,35 = 66 500 kr.

ROT-avdrag (30 %): 66 500 x 0,3 = 19 950 kr.

Din totalkostnad: 190 000—19 950 = 170 050 kr.

Din kostnad för arbetet minskas med 30% genom att du gör ROT-avdrag.

Boka kostnadsfritt hembesök 

Namn:
Mail:
Telnr:
Meddelande: